REPERTOIRE


1897 - Nen artist in nesten                   1898 - Jocrisse de vondeling

                                                                             - Het wachtwoord is ronken

1899 - Robrecht van Vlaanderen         1900 - Vergeten en vergeven

                                                                             - Per telefoon

1901 - Laag gezonken                            1902 - De onschuld zegepraalt

                                                                             - Den Antiquair

                                                                             - Per Telefoon

1903 - De Straf van God                         1904 - De Pauselijke Zouaaf

         - oproep van erfgenamen                       - De gemeenteraad van Rattendonck

           

1905 - De zoon van de Galeiboef          1906 - De kepi van de veldwachter

1907 - Schuldig                                        1908 - Boudewijn van Gent

        - De Wonderdokter

1909 - Het Communiekantje                  1910 - Priestereed

1911 - Consciencedag                            1913 - Hugh Scott

                                                                              - Het spreekuur van de dokter

1914 - De Pavia                                        1921  - Op 't Tribunaal

                                                                              - Gedeserteerd

                                                                              - De Oudheidskundige


1922 - Robrecht van Vlaanderen            1923 - De held der Eucharistie

1924 - De verloren zoon                           1925 - Willem Tell

        - Het Communikantje

        - Korporaal Simons

1926 - Hugh Scott                                     1927  - Ten Aanval   

        - De Zondebok                                               - Hoger Op

1928 - Langs twee wegen (zangspel)    1929  - De Kautermolen

                                                                                 - En waar de sterre bleef stillestaan

1930 - De Wonderdokter                           1931 - Smidje Smee

1932 - De koning drinkt                            1933 - De Zondebok

1934 - Offerande                                        1935 - Onder de Sovjetvlag

                                                                                - Het Wonderkind

1936 - De lustige boer                               1937 - Het Teken des Kruises

1938 - Hoger Op                                         1940 - De Wonderdokter

1941 - De Kautermolen                             1942 - Vlammende Vleugels

        - De Dorpspoëet

1944 - De koning drinkt                             1945 - Dolle Hans

1946 - Kinderen                                          1947 - De Hereboer

        - De Gouden Clown                                      - Tropengang

1948 - De Dorpsdichter                             1949 - Het rechte spoor

        - Toen de zon opging                                  - De zondebok

1950 - Obsessie                                          1951 - En toen kwam het licht

1952 - De Wonderdokter                           1953 - De zwerver kwam

                                                                                - Het Lammeken

1954 - Paradijsvogels                                 1955 - Het kostbaar leven

        - En waar de sterre bleef stillestaan         - Vlammende Vleugels

1956 - De vreemde bezoeker                    1957 - Moord op lichtschip B

         - De filosoof van Hagem                             - Venit! Vidit! Vicit!

1958 - Voltallige bemanning                     1959 - De Dorpspoëet

        - De puntjes op de IJ                                     - Wel te rusten Excellentie

1960 - Hernomen dialoog                           1961 - Hemelvaart heen en terug

1962 - Atoomrecruten                                1963 - Soldaat van Napoleon

1964 - Filosoof van Hagem                        1965 - Vlooien in smoking

1966 - Hotel Prison                                      1967 - Een dag minister

1968 - De komeet komt                               1970 - Mijnheer de Advokaat

1971 - Dorp der Mirakelen                          1972 - Het gezin van Paemel

1973 - Slissen en Cesar                               1974 - Boerenpsalm

1975 - Peegie                                                1976 - De avond van de zevende juli

                                                                                  - Kinderen van ons volk

1977 - Valstrik voor een man alleen         1978 - De Kommissaris heeft gegokt

         - Paradijsvogels                                         - Hoera, 't is een jongen

1979 - De Paus ontvoerd                             1980 - De Mirakelmakers

        - De Filosoof van Hagem                              - Onder een dak

1981 - En zo begon het                                1982 - De Dorpspoëet

        - En waar de sterre bleef stillestaan              - Ninotchka

1983 - Mevrouw Pilatus                               1984 - Tante Jutta uit Calcutta

        - Kortsluiting                                               - De eenzame moordenaar

1985 - Parochievrijers                                  1986 - Dubbel gemengd

         - Stuur me geen bloemen                            - Ruzie om Alida

1987 - De Leraarskamer                              1988 - De bende van Baeckelandt

        - Een vloog over het koekoeksnest                - Mijn schoonzoon is ne Hollander

1989 - Een beeld van een man                    1990 - Klachten

        - Mijn geweten en ik                                    - De nacht van de zestiende januari1991 - Bossemans en Coppenholle

        - Tot 't Nut van 't Algemeen

1992 - Kamers van wantrouwen

         - Als ik de lotto win

1993 - De lege cel

        - Vijgen achter Kerstmis

1994 - Stroom

        - Black Comedy

1995 - Eer de haan kraait

        - Nonkel Gaston is dood

1996 - Moeders Hasjies is de beste

         - Just Married

1997 - Barabbas

        - Rijen en vrijen

1998 - Gekke bompa's

1999 - Nooit eindigend verhaal

         - 't Evangelie... volgens Marc(us)

2000 - Slip-Story

         - Slip-Gevaar

2001 - Kattentongen

         - Dolly en Dot

2002 - Nostradamus

        - Paradijsvogels

2003 - Zwijg kleinen

        - 't Verloren schaap

2004 - De Caraïbische zee

        - Doe het zelf neushoorn!

2005 - Het Kerkhofclubje

        - Hallo, is't ministerie open?

2006 - Als dat maar goed komt!

        - OPA pakt EPO

2007 - De Ronde van Vlaanderen

        - Kiekens & co

2008 - Met twee op één kamer

        - Fele groessen aus tirol

2009 - Droom mijn dromen

        - Zegen der Jaren

2010 - Mijn man doet het niet meer

        - Lili en Marleen

2011 - Tot nut van 't algemeen

        - Het dorpsplein

2012 - Een komt nooit alleen

        - De Pimpernellen (jeugd)

        - Mijne maat staat op straat

        - Geesten in het kasteel (jeugd)

2013 - Lieve vrienden

        - Per(r)ongeluk

2014 - Wriemelbedden

         - Sassafras.

2015 -De Lingerie van meneer Henri.

          -Filet de sax

2016 -De Grote Huwelijksshow (Jeugd , Breek Los)

         -Och Mengs .

         -

HET REPERTOIRE.

BHouse. Copyright @ All Rights Reserved.

BANK