Vorige Voorstellingen

Het volledige archief

En trots dat we zijn op de 400+ voorstellingen die we in al deze jaren reeds aan ons trouwe publiek hebben voorgesteld. Speciaal voor jou hebben we deze dan ook allemaal opgelijst. Gerangschikt van oud naar nieuw, wat een werk!

We nodigen je graag uit

om een kijkje te komen nemen op een van onze voorstellingen

Historiek ``Kunst Veredelt``

(1897 - 2021)

Bronnen: wijlen erevoorzitter Alphonse Van de Velde, oud-huisregisseur Fred De Winne,

alsook de bestaande verslagboeken en affiches vanaf 1897 via Gaby De Zutter.

De oudste gevonden sporen van Zomergemse Toneelspeelkunst brengen ons op de wijk ‘Lange Boeken’, ter hoogte van de Kruisstraat, ten huize van Pieter Verhassel, ‘hostelier’ van de herberg genaamd ‘De Bolle’, met voorstellingen op 3 - 11 - 15 en 18 augustus 1760, zie de aankondiging hieronder.

Ook in 1765 speelde men toneel, in de maand juni, op het achterhof van de herberg van Martinus De Meyer, genaamd ”t Wit Huis”, gelegen te Nekke, door dezelfde “Kunst Minnende Liefhebbers van Retorica” van de wijd vermaarde gemeente “Somerghem”.
Zoals men kan zien in onderstaande historiek was het niet enkel toneel dat er gespeeld werd, maar was het steeds onze toneelmaatschappij die een namiddag of avond vullend programma voorzag, met ook voordracht, zang, de plaatselijke harmonie, muzikanten, enz… . Bekijk hiervoor ook eens onze affiches op de website, zelfs de oudste zijn nog steeds in ons bezit.

1897 – 19 januari

De toneelmaatschappij “Kunst Veredelt” word gesticht door de heren August Cobbaert, Theophiel de Rijcke en August De Kesel.

1897 – Maandag 19 april – 2de  paasdag

 1. Openingsconcert door de harmonie .
 2. De banneling – romance gezongen door R.H.
 3. Kluchtig gesprek – tweespraak ” De eerste dag van het jaar “
 4. Kluchtlied gezongen door K.C (Karel Claeys)
 5. Vader en zoon – tweespraak door A.C. En A.D.K.
 6. Regattenkoor van G.R. door de zangmaatschappij
 7. De rekruut – alleenspraak door A.C.
 8. Naar Sequak – Tweezang door Alfons Van Renterghem en H.H.
 9. Nen Artiest in nesten – Blijspel
 10. Kluchtlied door Alfons Van Renterghem.

1898 – Dit jaar is er voor de eerste maal sprake van een bestuur, dat er als volgt uitzag:

Erevoorzitters: E.H. D. Fordeyn, pastoor en Dr. Felix Lampaert, burgemeester Voorzitter: Dhr. notaris De Mulder en Ondervoorzitter: Dhr. Jules DobbelaereBestuurder: Dhr. Jules De Neve en Schrijver: Dhr. Heer August Cobbaertbestuursleden: Dhr. H. Boghaert, schatbewaarder - Dhr. Th. De Rijcke en Dhr. H. De Baerdemaker

1898 – Maandag 11 juli om 20 uur in het lokaal August Cobbaert.

Luisterrijk concert n.a.v. verjaring van de Guldensporenslag 1302-1802

 1. Guldensporenslag – romance door Dhr. M.D.M.
 2. Jan Breydel bij het lijk van zijn moeder – alleenspraak door A.D.K.
 3. Jocrisse de vondeling – Blijspel
 4. Kluchtlied door Alfons Van Renterghem
 5. Harmonie – romance van E.S.
 6. Gewijde Van Dampière – alleenspraak door T.D.R.
 7. Het wachtwoord is ronken – Kluchtspel

Het Bestuur en de leden der toneelmaatschappij nodigen de ingezetenen der gemeente uit, op maandag 11 juli 1898 , hunne huizen te bevlaggen ter herinnering aan onze helden van 1302, Jan Breydel en Pieter De Coninck, en aan al de dappere “Klauwaerts” die ginds, in het Groeningerveld, rond de Leeuwbanier geschaard, met slachtersbijl en goedendag streden tot vrijwaring van het dierbaar Vlaanderenland.

1899 – 1ste en 2de Kerstdag

 1. 0peningstuk door de harmonie – Carmen.
 2. Robrecht van Vlaanderen – geschiedkundig drama in 4 bedrijven door L. Scheltjens
 3. Harmonie: openingsstuk 2de deel – Violetta
 4. Kluchtlied gezongen door Jan Blanchaert
 5. Tamberlick – kluchtspel door X.X.
 6. Kluchtlied gezongen door Alfons Van Renterghem
 7. Het krijgslied der Boeren gezongen door het koor. Piano bespeeld door Henri De Keukelaere

“Eene omhaling zal gedaan worden te voordeele der armen”

1900 – 1ste  en 2de Kerstdag

 1. Openingstuk door de harmonie – Quand l’ oiseau chante – Victor Viney
 2. Vergeten en vergeven – drama in 3 bedrijven van P. Putma
 3. Tussenspel door de Harmonie – Nuit d’été – wals – Weyts
 4. Per Telefoon – groot lachsucces in één bedrijf
 5. Regatten – Koor uitgevoerd door de zangmaatschappij – O. Roels
 6. Mislukte Visite komische scène
 7. Kluchtlied door Alfons Van Renterghem – Daarna  omhaling voor de armen.

1901 – woensdag 11 juli

Feesten ter herinnering aan de Guldensporenslag (1302) ingericht door Kunst Veredelt. Feestzitting in het lokaal met om 20.00 uur avondmaal en om 21.30 uur lichtstoet. Aan de mensen van ‘Somerghem’ wordt gevraagd om hun huizen te bevlaggen en ’s avonds te verlichten. De feesten zullen aangekondigd worden met het ‘gebulder des kanons’.

1901 – 1ste en 2de Kerstdag

 1. Openingstuk door harmonie- Faust van Gounod, bewerking van Dhr De Béozières
 2. Laag gezonken – drama in 4 bedrijven van A. Claeys
 3. Les Joyeuse Villageois van Dhr. DeBéozières door de Harmonie
 4. Miss Topsy – blijspel met zang van P. Putman
 5. Vioolconcert door Dhr. De Béozières: Cavalleria Rusticana & Ave Maria van Gounod
 6. De Antiquair – overgroot lachsucces van Scheltjens
 7. Es Campetta – Muzikale verrassing door harmonie.

Omhaling voor de armen.

1902 – 6 december

Hulde uitgesproken door André Claeys en aanbieding van portret van de Voorzitter Mr. De Mulder omringd door al de spelende leden.

1902 – 1ste en 2de Kerstdag

 1. Openingstuk door harmonie St. Cecilia
 2. De Onschuld Zegepraalt – drama opgevoerd door Kunst Veredelt
 3. Wals gespeeld door de Harmonie
 4. De Dansziekte – blijspel door Dhr. Wytinck
 5. A Propo van Ezels – Klucht met zang door Dhr. Wytinck

De avondfeesten van 1ste en 2de Kerstdag brachten 327,20 fr. op.

1902 – 12 januari – Bestuursvergadering.

1902 – zondag 2 februari

De eerste vertoning op verplaatsing door “Kunst Veredelt” gebeurde te Oombergen (Zottegem). Men bracht “Den Antiquair” en “Per Telefoon”, voor een zeer groot publiek (350 à 400 man). Het concert te Oombergen was ten voordele van de armen.

 1. Alleenspraak – Ik ben Artist – door Th. De Rijcke
 2. Kluchtspel – Den Antiqair
 3. Rekruten – Alleenspraak door August Cobbaert
 4. Per telefoon – toneelspel
 5. Kluchtlied – Isabella – door Alfons Van Renterghem
 6. Kluchtlied – Blonde Marieken door Alfons Van Renterghem

Avondmaal aangeboden door gemeente Oombergen.

Repertoire

Onze rijke geschiedenis
1897 Nen artist in nesten
1898 Jocrisse de vondeling
Het wachtwoord is ronken
1899 Robrecht van Vlaanderen
Tamberlick
1900 Vergeten en vergeven
Per telefoon
1901 Laag gezonken
1902 De onschuld zegepraalt
1903 De straf van God
Oproep van erfgenamen
1904 De Pauselijke Zouaaf
De gemeenteraad van Rattendonck
1905 De zoon van de Galeiboef
1906 De kepi van de veldwachter
1907 Schuldig
De Wonderdokter
1908 Boudewijn van Gent
1909 Het Communicantje
1910 Priestereed
1911 Consciencedag
1913 Hugh Scott
Het spreekuur van de dokter
1914 De Pavia
1921 Op ’t Tribunaal
Gedeserteerd
1922 Robrecht van Vlaanderen
1923 De Held der Eucharistie
1924 De verloren zoon
Het Communicantje
Korporaal Simons
1925 Willem Tell
1926 Hugh Scott
De Zondebok
1927 Ten Aanval
Hoger op
1928 Langs twee wegen (zangspel)
1929 De Kautermolen
En waar de sterre bleef stillestaan
1930 De Wonderdokter
1931 Smidje Smee
1932 De Koning drinkt
1933 De Zondebok
1934 Offerande
1935 Onder de Sovjetvlag
Het Wonderkind
1936 De lustige boer
1937 Het Teken des Kruises
1938 Hoger op
1940 De Wonderdokter
1941 De Kautermolen
De Dorpspoëet
1942 Vlammende Vleugels
1944 De Koning drinkt
1945 Dolle Hans
1946 Kinderen
De Gouden Clown
1947 De Hereboer
Tropengang
1948 De Dorpsdichter
Toen de zon opging
1949 Het rechte spoor
De Zondebok
1950 Obsessie
1951 En toen kwam het licht
1952 De Wonderdokter
1953 De Zwerver kwam
Het Lammeken
1954 Paradijsvogels
En waar de sterre bleef stillestaan
1955 Het kostbaar leven
Vlammende Vleugels
1956 De vreemde bezoeker
De filosoof van Hagem
1957 Moord op lichtschip B
Venit! Vidit! Vicit!
1958 Voltallige bemanning
De puntjes op de IJ
1959 De Dorpspoëet
Wel te rusten Excellentie
1960 Hernomen dialoog
1961 Hemelvaart Heen en Terug
1962 Atoomrecruten
1963 Soldaat van Napoleon
1964 De filosoof van Hagem
1965 Vlooien in smoking
1966 Hotel Prison
1967 Eén dag minister
1968 De komeet komt
1969 Huwelijksreis zonder man
1970 Mijheer de Advokaat
1971 Dorp der Mirakelen
1972 Het gezin van Paemel
1973 Slissen en Cesar
1974 Boerenpsalm
1975 Peegie
1976 De avond van de 7de juli
1977 Valstrik voor een man alleen
Paradijsvogels
1978 De kommissaris heeft gegokt
Hoera, ’t is een jongen
1979 De Paus ontvoerd
De filosoof van Hagem
1980 De Mirakelmakers
Onder één dak
1981 En zo begon het
En waar de sterre bleef stillestaan
1982 Ninotchka
De Dorpspoëet
1983 Mevrouw Pilatus
Kortsluiting
1984 De Eenzame Moordenaar
Tante Jutta uit Calcutta
1985 Stuur mij geen bloemen
Parochievrijers
1986 Dubbel gemengd
Ruzie om Alida
1987 De Leraarskamer
Een vloog over het koekoeksnest
1988 Mijne schoonzoon is nen Hollander
De Bende van Baeckelandt
1989 Mijn geweten en ik
Een beeld van een man
1990 Klachten
De nacht van de 16de januari
1991 Bossemans en Copenholle
Tot nut van ’t algemeen
1992 Kamers van wantrouwen
Als ik de lotto win
1993 De Lege Cel (Bos Kogus)
Vijgen achter Kerstmis
1994 Stroom
Black Comedy
1995 Eer de haan kraait
Nonkel Gaston is dood
1996 Moeders hasjies is de beste
1996 VIERING 100-JARIG BESTAAN
1996 Just Married
1997 Agnes van God
Barabas
Rijen & Vrijen
1998 Wulder betalen niet
Gekke Bompa’s
1999 Nooit eindigende verhalen
t Evangelie volgens Marcus
2000 Slip Story
Slip Gevaar
2001 Kattentongen
Dolly en Dot
2002 Nostradamus in Vlaanderen
Paradijsvogels
2003 Zwijg Kleine
Het Verloren Schaap
2004 De Caraïbische Zee
Doe het zelf neushoorn
2005 Het Kerkhofclubje
Hallo, is’t ministerie open ?
2006 Als dat maar goed komt
Opa pakt epo
2007 De Ronde van Vlaanderen
Kiekens & Co
2008 Met twee op één kamer
Fele groessen aus tirol
2009 Droom mijn dromen
Kerstmis in de “Zegen der Jaren”